Rezervati prirode

Prirodni lokaliteti Kopaonika

Povoljni prirodni uslovi ovog planinskog masiva omogućili su razvoj bogate i raznovrsne flore faune

Zakonom o zaštiti životne sredine Republike Srbije, na području NP Kopaonik izdvojen je niz objekata prirode, prirodnih i stvorenih vrednosti koji su svrstani prema različitim stepenima zaštite. Pod posebnom zaštitom je oko 1400 hektara, izdvojenih u 13 rezervata prirode, 26 prirodnih spomenika i 15 objekata svrstanih u nepokretna kulturna dobra.

Bele Stene

Obuhvata žljeb Bele Stene kao i šume koje se spuštaju sve do „Metođa“ i „Jelaka“. Obuhvata površinu od 76,21 ha. Osnovne vrednosti ovog rezervata jesu biljne zajednice livada, kamenjara, stena, šuma, subalpijskih žbunastih, visokih zeleni.

Barska reka

Rezervat se nalazi na desnoj dolinskoj strani Barske reke, u Ravnom Kopaoniku. Obuhvata površinu od 89,92 ha. Osnovnu vrednost daje bogatstvo i raznovrsnost vegetacije, koja je orografski i hidrološki uslovljena. Karakteristično je i vertikalno smenjivanje vegetacije od smrčevih, bukovo-smrčevih, bukovo-jelovo-smrčevih do čistih bukovih šuma.

Jelovarnik

Obuhvata površinu od 57,14 ha. Osnovnu vrednost ovom rezervatu daje istoimeni vodopad oko kojeg se nalaze prirodne polidominantne šume bukve, bukve i smrče, bukve, smrče i planinskog javora.

Metođe

Prirodni rezervat koji obuhvata desnu dolinsku stranu Brzećke reke i kanjon reke sa okolnom šumom u kojoj se javlja tisa. Obuhvata površinu od 110,58 ha. U rezervatu se nalazi svetilište Metođe, spomenik sakralne arhitekture sa prilaznom stazom dužine oko 600m, kao i gejzir hladne vode čiji mlaz dostiže 5-6 metara visine.

Kozje stene

Prirodni rezervat koji se nalazi na zapadnom delu planine Kopaonik, na levoj strani klisure Smokovske reke iznad koje se uzdižu vrlo atraktivne stene po kojima je rezervat i dobio naziv. Obuhvata površinu od 431,98 ha kojom je obuhvaćena klisura, čitav greben Kozje stene, vis Kukavicu i istočne padine brda Jadovnik . U okviru površine ovog rezervata izdvaja se nekoliko specifičnih celina. Kanjonski deo karakteriše endemična i reliktna flora kao i raznovrsna i vrlo brojna fauna.