Banje

Banje i izvorišta

Planina je bogata termalnim izvorima, koristite ih zbog zdravlja i relaksacije

U regionu planine ima dosta termalnih izvora. Vrlo su poznate Vrnjačka Banja, Mataruška Banja i Sijarinska Banja. U samom podnožju nalazi se Jošanička Banja (termalni izvor, 78 °C), Lukovska Banja (36—56 °C) i Kuršumlijska Banja (38—57 °C). Pored termalnih izvora na Kopaoniku postoje i mineralni izvori kao i izvor niskoradioaktivne vode(najradioaktivniji u Srbiji) Krčmar na visini od 1950 m i Marine vode na visini od 1700 m.

Planinski izvori

Kopaonik nije izvorište velikih reka zbog relativno malih godišnjih padavina ali zato postoji gusta mreža malih površinskih tokova koji potiču od brojnih izvora sa cele površine ove planine, od kojih su neki sa hladnom vodom, neki su lekoviti sa povećanom radioaktivnošću i mineralizacijom vode.

Najpoznatiji izvori na Kopaoniku su: Marine vode, Krčmar voda, Pajino preslo, Javor česma, Kaznovske bačije.

Jošanička banja

Lekovitu termomineralnu vodu, koja se u vidu nekoliko jačih izvora javlja na nadmorskoj visini od 570 m, prvi su koristili Turci u XIV veku, i to najpre iz higijenskih i zdravstvrnih razloga. Prvo kupatilo izgrađeno je u XVIII veku i kasnije više puta proširivano i obnavljano. Novo kupatilo, postoji od 1935. godine, kada je banjski kompleks proširen i uređen.

Lukovska banja

Karakterišu je obilje izvora mineralnih voda, netaknuta priroda šumovitog Kopaonika i čist planinski vazduh. Sa svojih 681 m nadmorske visine predstavlja najvišu banju u Srbiji. Klima je umereno-kontinentalna sa velikim brojem sunčanih dana u godini. Po broju izvora mineralnih voda, različitog sastava i temperature, i njihovoj izdašnosti (preko 100 l/s), spada u najbogatije u zemlji.

Vrnjačka banja

Najpoznatija i najveća banja u Srbiji, ima veoma dugu tradiciju lečilišta. Na vrnjačkom toplom mineralnom izvoru u vremenu od II do IV veka Rimljani su izgradili lečilište i oporavilište AQUAE ORCINAE. O tome svedoče i arheološki nalazi u užem jezgru rimske banje. Od ukupno sedam mineralnih izvora, četiri se koriste za lečenje, a sa tri se flaširaju mineralne vode Vrnjci i Elementa.